ارسال سفارشات  از طریق تیپاکس و اتوبوس صورت میگیرد.به سفارشاتی که از طریق اتوبوس ارسال میشود ، مبلغ ۵۰۰۰ تومان به  فاکتور اضافه میی‌گردد.هزینه‌ی ارسال در زمان تحویل کالا توسط مشتری ، پرداخت میشود. تمامی سفارشات مشتریان طی ۱ یا ۲ روز کاری بدست آنها خواهد رسید.