کلیه ی قیمت هایی که در فروشگاه قرار دارد قیمت یوزر میباشد.لذا در صورتی که تعدادخرید بالا باشد قیمت همکاری داده میشود.

اجناس خریداری شده ، بعد از واریز وجه به شماره کارت 6219861019317121 بانک سامان به اسم امید ادب، ارسال میگردد.

بعد از پرداخت هزینه ، شماره شناسه ی پرداخت را به مدیر فروشگاه اطلاع دهید.